Pravidla badmintonu - prostudujte, abyste byli silní nejen ve hře :-)

Bodování

Dvouhra i čtyřhra se hraje na dva vítězné sety. Vítězí ta strana, které jako první získá 21 bodů. Bod získává strana, která vyhrála výměnu. Strana vyhrála výměnu, pokud se soupeř dopustí chyby nebo míč přestane být ve hře, protože se dotknul povrchu hřiště v jeho dvorci. Pokud zápas dojde do stavu 20:20, tak vyhrává se strana, která první dosáhne dvoubodového vedení. Za stavu 29:29 vyhraje set strana, která získá 30. bod. Strana, která zvítězila v předchozím setu, podává v následujícím setu jako první. Hráči si mění strany po skončení prvního setu, před začátkem třetího setu a ve třetím setu, když jedna strana dosáhne 11 bodů.

Podání

Hráči uvádí míček do hry podáním. V okamžiku zasažení raketou musí být celý míček pod úrovní pasu podávajícího hráče a hlava rakety směřuje v okamžiku zásahu míčku směrem dolů tak, že celá hlava badmintonové rakety je zřetelně pod úrovní ruky podávajícího hráče. Míček musí letět od rakety směrem přes síť na soupeřovo hřiště. Pokud není míček zachycen, dopadne do pole přijímacího hráče. Míč nelze nadhodit nahoru a smečovat přímo z podání! Jestliže podávající hráč při podání míček mine, je to chyba a bod získává soupeř.

Dvouhra

Při dvouhře musejí hráči podávat z pravého pole podání a přijímat v pravém poli proti podání. V pravém poli se podává vždy, pokud hráč ještě nebodoval nebo dosáhl sudého počtu bodů (2, 4, 6, 8, …). Pokud hráč dosáhne ve stávajícím setu lichého počtu bodů (1, 3, 5, 7, …), tak podává z levého pole podání a soupeř přijímá v levém poli proti podání. Hráč získá bod vždy, když vyhraje výměnu a podávající hráč pak podává z druhého pole podání. Když přijímací hráč vyhraje výměnu, pak získává bod on a přijímací hráč se stane podávajícím.

Čtyřhra

Při čtyřhře musejí hráči podávat z pravého pole podání a přijímat v pravém poli proti podání. V pravém poli se podává vždy, pokud hráč ještě nebodoval nebo dosáhl sudého počtu bodů (2, 4, 6, 8, …). Pokud hráč dosáhne ve stávajícím setu lichého počtu bodů (1, 3, 5, 7, …), tak podává z levého pole podání a soupeř přijímá v levém poli proti podání. Hráč přijímající strany, který podával naposled, musí zůstat ve stejném podávacím poli, ze kterého podával naposled. Pro spoluhráče platí toto schéma obráceně. Hráči nesmí měnit svá podací pole, pokud nezískají bod při podání své strany. Podání v kterémkoli postavení musí být provedeno z podávajícího pole, které odpovídá počtu bodů podávající strany.

Když podávající strana vyhraje výměnu, tak získává bod a podávající hráč pak opět podává, ale z druhého pole podání. Když přijímací strana vyhraje výměnu, tak získává bod a přijímající strana se stává podávající.

Je třeba mít na paměti pořadí podání v tomto sledu:

 • první podávající, který začal podávat na začátku setu z pravého podávajícího pole,
 • na spoluhráče počátečního přijímajícího a podání se provádí z levého podávajícího pole,
 • na spoluhráče počátečního podávajícího,
 • na počátečního přijímacího,
 • na počátečního podávajícího atd.

Žádný z hráčů nesmí podávat nebo přijímat mimo určená pořadí, a nebo přijímat dvě za sebou jdoucí podání ve stejném setu. Jakýkoli z hráčů strany, která zvítězila v setu, může podávat jako první v dalším setu a kterýkoliv z hráčů strany, která set prohrála, může přijímat jako první v následujícím setu.

Chyby při hře

chybě při hře dochází, když míček:

 • projde skrz síť, pod ní nebo neprojde vůbec,
 • dopadne mimo hranice hřiště za hranící čáry,
 • dotkne se stropu nebo bočních stěn,
 • dotkne se těla nebo oblečení hráče nebo jakéhokoliv předmětu v blízkosti hřiště.

Nejčastější chyby, když hráč pokud je míček ještě ve hře:

 • přejde nad sítí na soupeřovu stranu hřiště raketou nebo tělem,
 • přejde raketou nebo tělem pod sítí na soupeřovu polovinu hřiště a vyruší jej ze hry nebo bude mu ve hře bráněno,
 • dotkne se sítě nebo sloupků tělem, raketou nebo oděvem,
 • brání nedovoleně soupeře

Chybou je, když míček v průběhu hry:

 • zahraje raketou 2x po sobě stejný hráč,
 • je zahrán hráčem i jeho spoluhráčem,
 • je při úderu zachycen na raketě,
 • dotkne se hráčovy rakety a pokračuje v letu sm